هنر یراق دوزی

يراق دوزي:

دوخت نوارهاي دست بافت از جنس طلا، نقره همراه با نخ هاي زري را يراق دوزي مي گويند. امروزه يراق هاي آماده يا ماشين بافت با پهناي متفاوت موجود است.

پس از آسترکشي براي زيباتر شدن دوخت، يراق دوزي به دو صورت انجام مي گيرد:

1- به سمت داخل پارچه (يراق لاي درز) (در قسمت هاي بعد آموزش داده خواهد شد)

2- به سمت بيرون پارچه (يراق رو)، ( در اين شماره آموزش داده خواهد شد).

دوخت يراق بر روي پارچه هايي مانند ترمه، مخمل ماهوت که تحمل سنگيني آن را دارند انجام مي شود.

انتخاب هر يک از دو روش فوق الذکر يراق دوزي بسته به سليقه ي فرد دارد و اين که کدام يک از دو روش با کار هماهنگي و تناسب لازم را دارند.

در بعضي موارد يراق بايد بين پارچه و آستر دوخته شود (يراق لاي درز) و گاهي يراق را بعد از خاتمه ي آسترکشي روي کار قرار مي دهند (يراق رو).

انتخاب يراق و رنگ آن، خود نکته ي مهم ديگري است که حتماً بايد با رنگ و مواد به کار رفته در کار تناسب داشته باشد؛ لذا انتخاب و خريد آن به بعد از اتمام کار موکول مي شود.

حال به توضيح در مورد اين دو روش مي پردازيم:

الف) يراق رو:
پس از اين که کار را آسترکشي و يراق مناسب را انتخاب کرديد، آن را روي کار با نخ و سوزن و کوک هاي معمولي ثابت کنيد.

توجه داشته باشيد جايي که يراق تمام مي شود، کمي هم پوشاني کنيد.

به اين معني که روي هم قرار گيرند و جاي خالي و بدون يراق در لبه ها نماند.

پس از آن، جهت دوخت نهايي، يراق را با دست، پس بخيه بزنيد و دوخت هاي موقت اوليه را نيز بشکافيد. (دوخت يراق با چرخ خياطي نيز امکان پذير است)

 

یراق دوزی

ب) يراق لاي درز:
اين روش يراق دوزي نيز تابع رعايت نکاتي ست که در روش (الف) گفته شد.

با اين تفاوت که وقتي مراحل اوليه ي آسترکشي انجام شد، يراق را با سوزن ته گرد به ترمه محکم کنيد

و در انتها آن را هم پوشاني کنيد. حالا درست از لبه ي يراق کوک بزنيد به طوري که کوک ها از پشت مشخص باشند (روي لايي سفيد) تا براي چرخ کاري آماده باشد. مابقي کار همانند روش قبلي است.

(براي زيبايي بيشتر مي توان از منگوله نيز در گوشه ها استفاده کرد که آموزش آن در قسمت هاي بعد انجام خواهد شد)

بعضی یراق ها حرارتی هستند و با استفاده از اتو به پارچه چسبانده میشوند.

یراق دوزی

 

 

 

دیدگاه شما

برای ارسال دیدگاه لطفا ابتدا وارد سایت شوید .

وارد شوید

برگشت به بالا
عرضه لوازم خیاطی
0